Služby

  • prevence- očkovací a odčervovací programy dle zdravotních potřeb zvířete, věku, nákazové situace
  • prodej kvalitních krmiv s poradenstvím
  • čipování, vystavení pasu- čip odpovídající velikosti zvířete
  • laboratorní vyšetření biologických vzorků (krev, moč, trus...) přímo v ordinaci nebo ve specializované laboratoři (IDEXX, Laboklin...)
  • RTG vyšetření přenosným přístrojem (možnost zhotovení snímků v terénu) s digitálním zpracováním snímku během několika minut
  • Ultrazvukové vyšetření- např. gravidita
  • ​chirurgické zákroky- kastrace, císařský řez, odstranění novotvarů, kýly, chirurgické ošetření  ran....
  • základní stomatologické ošetření- odstranění zubního kamene ultrazvukem, extrakce mléčných zubů...

Ordinace pro malá zvířata

Naše veterinární ordinace disponuje vybavením pro běžné diagnostické úkony, které jsou dnes již standardem každé veterinární ordinace. Základní klinické vyšetření a podrobné informace od majitele nás dále směrují k podrobnějším vyšetřením za pomoci specializovaných přístrojů. Tato vyšetření využíváme také k preventivním prohlídkám mazlíčků-seniorů jako součást kompletního zmapování jejich zdravotního stavu.

RENTGENOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

provádíme pomocí přenosného RTG přístroje, který lze použít jak v ordinaci, tak v terénu (RTG diagnostika u koní). Digitalizace zobrazení RTG snímku zlepšuje možnosti dalších úprav  a zpracování získaného snímku a umožňuje jednodušší archivaci a  posílání snímků kolegům veterinářům v elektronické podobě. Snímky lze na vyžádání majitele stáhnout na přenosné medium.

SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

využíváme zejména k vyšetření orgánů dutiny břišní při podezření na jejich poškození nebo při diagnostice gravidity.

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ

Tento biochemický analyzátor nám umožní zhodnotit jak se odráží stav vnitřních orgánů a prostředí v určitých parametrech krve jako projev nemoci nebo je využíváme jako předoperační vyšetření.

ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Pejskové zejména malých plemen vyžadují pravidelnou pozornost svých majitelů ohledně zdraví dutiny ústní. Pokud to stav zubů a jejich okolí vyžaduje, je nutné odstranit zubní kámen. Mechanický způsob jeho odstranění dnes nahrazuje využití ultrazvuku. 

OPERAČNÍ SÁL


Vytvořte si webové stránky zdarma!